Priser

Gräsmattepriser

1-25 m2
26-49 m2
50-149 m2
150-299 m2
300-499 m2
mer än 500 m2
50 kr inklusive moms
40 kr inklusive moms
36 kr inklusive moms
33 kr inklusive moms
30 kr inklusive moms
27 kr inklusive moms

Anläggningsfirmor och markentreprenörer kontakta oss för pris/offert

Vad ingår i priset:
Gräs
Emballage
Lastning av gräset på släpvagn eller lastbil vid våra odlingar med traktor.

Vad ingår inte:
Frakt, den tillkommer utöver priset på gräsmattan.

Transport