Transport

Vi kan ordna transporten av gräset hem till er, med eller utan en kranbil. Fördelen med kranbil är att den enkelt kan ställa gräset på en av er anvisad plats, om det är inom 10 meter från lastbilens lossningsplats samt att det varken finns några el- eller teleledningar, eller andra objekt som kan skadas av kranen.

På lastbilen går det att lasta 500 kvm gräs, 10 pallar.

Vid leveranser som är större än 500 kvm erbjuder vi er släp om det är möjligt, annars kör bilen så många antal vändor det krävs för att få hem gräset till er. Släpet lastar 12 pallar.

Väljer man att själv ordna transport måste man komma ihåg att hyra in en traktor som lossar gräspallarna när lastbilen kommer.

Man kan också hämta gräset med släpvagn. Tänk då på att en gräspall väger cirka 1200 kg, vikten kan variera något 100-tal kilo beroende på markens fuktighet. Kolla släpvagnens lastförmåga, total vikt samt era körkort.